polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy INNETAPETY, prowadzony pod adresem www.innetapety.pl  przez F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI, jednoosobowa działalność gospodarca z siedzibą w Chełm 22-100 ul. Lutosławskiego 4/8, (dalej zwanego sklepem internetowym).

Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI, jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Chełm 22-100, ul. Lutosławskiego 4/8.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

DANE AUTOMATYCZNIE PRZETWARZANE

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje dotyczące korzystania przez Państwa z strony Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

1)      dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

3)       utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web becons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników naszego serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

DANE PODCZAS REJESTRACJI I ZAKUPÓW

Sklep internetowyw przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie będzie od Państwa za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji zbierał następujące dane osobowe,

1) nazwisko i imię,

2) adres dostawy,

3) adres poczty elektronicznej.

4) numer telefonu

5) nazwa firmy (opcjonalnie)

6) numer NIP firmy (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu naszego Sklepu internetowego.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:

  • E-SERWIS- dane udostępniane są w przypadku wyboru płatności przez system elektronicznych płatności e-service
  • DPD sp. z o.o. - udostępiane dane konieczne są do realizacji wysyłki zamówienia. Przekazywane dane to: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), telefon kontaktowy, adres mailowy.
  • TRUSTED SHOPS- udostępniane dane mają związek z możliwością dokonania oceny sklepu internetowego oraz ewentualnie zawarciem dodatkowej ochrony kupującego

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszą stroną internetową w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, rejestracją w sklepie oraz przekazywaniem danych osobowych , będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia [znak kłódki i przedrostek https:// ]

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swój login i hasło do Państwa konta w serwisie Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w serwisie Sklepu internetowego. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu internetowego.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

biuro@innetapety.pl.

Masz pytania?

Potrzebujesz porady?

Nie wiesz co wybrać?

Zadzwoń: 609-090-709